Registracija į konsultacijas

Konsultacijos užsiregistravusiems vyksta nuotoliniu būdu.

Su užsiregistravusiais ir sumokėjusiais už konsultaciją susisieksime ir atsiųsime pilną informaciją apie prisijungimą.

Užsiregistravęs asmuo privalo registracijos formoje pateikti mokėjimo kvitą.

Prieš pildant formą prašome sumokėti už paslaugas. Mokėjimo kvitas turi būti pridėtas prie formos.

Vienos konsultacijos kaina – 20 EUR

Rekvizitai mokėjimui:
Gavėjas: Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Įmonės kodas: 111950624
Įmokos kodas: 103130
Sąskaitos nr. LT14 7300 0100 0245 5553
AB bankas „Swedbank“, kodas 73000

Įmoka už konsultaciją, sumokėta ne į Lietuvos muzikos ir teatro akademijos sąskaitą, neįskaitoma. 

Sutinku, kad mano pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi priėmimo į LMTA pirmosios pakopos studijas organizavimo tikslais.

  Kitas Captcha